Chính sách hỗ trợ công nhân mới và khuyến khích chuyên cần xưởng Dệt

06:21 AM,Thứ bảy, 16/12/2017 (GMT + 7)

Tuyển dụngChính sách hỗ trợ công nhân mới và khuyến khích chuyên cần xưởng Dệt

THÔNG BÁO

 

(V/v:  Chính sách hỗ trợ công nhân mới & khuyến khích chuyên cần tại xưởng Dệt)

 

Kính gửi:  - Toàn thể CB - CNV Bộ phận Dệt 

Tình hình thực tế sản xuất tại nhà máy đang gia tăng áp lực về đơn hàng, yêu cầu đáp ứng lượng lớn nhân lực có tay nghề cho bộ phận Dệt trong giai đoạn nâng cấp hệ thống máy đồng thời mở rộng quy mô hoạt động của Công ty (2016 - 2020). Ban Lãnh Đạo Công ty cổ phần Đại Hữu ban hành quyết định hỗ trợ các công nhân mới vào và công nhân đang làm việc tại bộ phận xưởng Dệt như sau:

  1.  Kể từ ngày 20 tháng 06 năm 2015 tất cả các cá nhân có kinh nghiệm, tay nghề và sử dụng thành thạo các loại máy Dệt 4 thoi (Đài Loan, Trung Quốc) và 6 thoi (Zongminh, Zenghy, Omega) chủ động về làm việc cho Công ty cổ phần Đại Hữu được công ty hỗ trợ 3 triệu đồng/người cho trực tiếp người lao động.
  2. Những công nhân đang làm việc tại Công ty cổ phần Đại Hữu giới thiệu được bàn bè, người thân,...có tay nghề và sử dụng thành thạo máy Dệt 4 thoi (Đài Loan, Trung Quốc) và 6 thoi (Zongminh, Zenghy, Omega) vào Công ty làm việc, được công ty hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho người giới thiệu.
  3. Những công nhân đang làm việc tại Công ty cổ phần Đại Hữu giới thiệu được bàn bè, người thân,...chưa có tay nghề và chưa sử dụng được máy Dệt 4 thoi (Đài Loan, Trung Quốc) và 6 thoi (Zongminh, Zenghy, Omega) vào Bộ phận Dệt của Công ty làm việc, được Công ty hỗ trợ 500.000 đồng/người cho người giới thiệu.
  4. Số tiền này sẽ được Công ty thanh toán cho người giới thiệu và công nhân chủ động về làm việc cho Công ty sau thời gian 03 tháng kể từ ngày người lao động mới bắt đầu làm việc tại Bộ phận Dệt.
  5. Công nhân Bộ phận Dệt làm việc đủ 28 ngày công/tháng sẽ được công ty thưởng tiền chuyên cần là 100.000đồng/người/tháng
  6. Tiền thưởng chuyên cần sẽ được công ty thanh toán vào tiền lương hàng tháng của Công nhân có số ngày làm việc đạt yêu cầu đề ra.
  7. Tất cả những ưu đãi trên chỉ được áp dụng cho công nhân trực tiếp sản xuất (chạy máy dệt) của Bộ phận Dệt. Các anh chị em công nhân đang làm việc tại các bộ phận khác của công ty có nhu cầu, hoặc muốn được hưởng ưu đãi trên khi chuyển sang bộ phận Dệt làm việc, sẽ vẫn được giữ nguyên lương khi đi học việc Dệt và được hưởng đầy đủ quyền lợi của bộ phận Dệt.
  8. Đề nghị Trưởng các bộ phận, phòng ban có nghĩa vụ thực hiện theo thông báo này đến khi có quyết định mới.

     Tổng Giám Đốc

( Đã ký)     

 

 

Đức Minh Đạo

tranh đá quý tranh đá quý phong cảnh
taxi tải